ข่าวประชาสัมพันธ์

การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 5 และการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ครั้งที่ 2 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
ลงทะเบียนผ่านระบบออนไลน์ ได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 15 มีนาคม 2564
อ่านรายละเอียด
ขอเชิญเสนอชื่อผู้สมควรได้รับรางวัล "นักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่" ประจำปี พ.ศ.2564
ส่งการเสนอชื่อได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2564
อ่านรายละเอียด
ขอเชิญเสนอชื่อผู้สมควรได้รับรางวัล "นักวิทยาศาสตร์ดีเด่น" ประจำปี พ.ศ.2564
ส่งการเสนอชื่อได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2564
อ่านรายละเอียด
ขอเชิญเข้าอบรมสัมมนา
เปิดรับจำนวน 6 หลักสูตร
อ่านรายละเอียด
ขอเชิญส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ลงวารสารวิชาการมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ส่งบทความร่วมตีพิมพ์ ได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2564
อ่านรายละเอียดข่าวแหล่งทุนวิจัย

ข่าวจัดอบรม / ประชุม / สัมมนา

สถาบันวิจัยและพัฒนา รวบรวมรายชื่อผลงานการยื่นจดแจ้งข้อมูลลิขสิทธิ์
ข้อมูล ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2563 (อัพเดทล่าสุด)
สถาบันวิจัยและพัฒนา รวบรวมแหล่งเผยแพร่บทความวิจัย (งานประชุมวิชาการ)
ข้อมูล ณ วันที่ 24 ธันวาคม 2563 (อัพเดทล่าสุด)
  • 1