ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์ รับสมัคร "นักประดิษฐ์ คนสร้างไอเดีย" รายการสมรภูมิไอเดีย
สำหรับผู้ที่ได้รับรางวัล จะได้รับทุน "คนสร้างไอเดีย" จำนวน 20,000 บาท พร้อมใบประกาศนียบัตร
อ่านรายละเอียด
ขอเชิญส่งบทความวิจัยเพื่อตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารสหวิทยาการสังคมศาสตร์และการสื่อสาร
ตีพิมพ์เผยแพร่ปีละ 3 ฉบับ
อ่านรายละเอียด
ขอเชิญส่งบทความวิชาการและวิจัยเพื่อเผยแพร่ในวารสารผลิตกรรมการเกษตร
กำหนดตีพิมพ์ราย 4 เดือน (ปีละ 3 ฉบับ)
อ่านรายละเอียด
ขอเชิญส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ลงวารสารวิชาการวิทยาลัยสันตพล
มีกำหนดจัดพิมพ์ปีละ 2 ฉบับ
อ่านรายละเอียด
ขอเชิญบุคลากร ร่วมตอบแบบสอบถามการวิจัย เรื่อง การรับรู้และความต้องการในการพัฒนาด้านการประกันคุณภาพการศึกษา
ตอบแบบสอบถามออนไลน์ได้ที่ >> https://goo.gl/Qc2rsG
อ่านรายละเอียดข่าวแหล่งทุนวิจัย

ข่าวจัดอบรม / ประชุม / สัมมนา

สถาบันวิจัยและพัฒนา รวบรวมรายชื่อผลงานการยื่นจดแจ้งข้อมูลลิขสิทธิ์
ข้อมูล ณ วันที่ 17 มิถุนายน 2563 (อัพเดทล่าสุด)
สถาบันวิจัยและพัฒนา รวบรวมแหล่งเผยแพร่บทความวิจัย (งานประชุมวิชาการ)
ข้อมูล ณ วันที่ 15 กรกฎาคม 2563 (อัพเดทล่าสุด)
  • 1