ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเชิญส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารวิจัยสถาบัน มหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉบับออนไลน์
กำหนดออกวารสาร ฉบับออนไลน์ ปีละ 3 ฉบับ
อ่านรายละเอียด
ขอเชิญส่งบทความวิจัยและวิชาการในวารสารเพื่อการพัฒนาการท่องเที่ยวสู่ความยั่งยืน
การส่งบทความไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น
อ่านรายละเอียด
ขอเชิญส่งบทความวิจัยหรือวิชาการเพื่อเผยแพร่ในวารสารนานาชาติ Research & Knowlwdge
ส่งบทความภาษาอังกฤษเพื่อตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสาร
อ่านรายละเอียด
ขอเชิญส่งบทความในวารสารวิชาการ กสทช.
ส่งได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 31 สิงหาคม ของทุกปี
อ่านรายละเอียด
ขอเชิญส่งบทความเพื่อพิจารณาตีพิมพ์ลงในวารสารสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
ส่งบทความมายังกองบรรณาธิการผ่านระบบออนไลน์
อ่านรายละเอียดข่าวแหล่งทุนวิจัย

ข่าวจัดอบรม / ประชุม / สัมมนา

สถาบันวิจัยและพัฒนา รวบรวมรายชื่อผลงานการยื่นจดแจ้งข้อมูลลิขสิทธิ์
ข้อมูล ณ วันที่ 17 มิถุนายน 2563 (อัพเดทล่าสุด)
สถาบันวิจัยและพัฒนา รวบรวมแหล่งเผยแพร่บทความวิจัย (งานประชุมวิชาการ)
ข้อมูล ณ วันที่ 15 กรกฎาคม 2563 (อัพเดทล่าสุด)
  • 1