ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเชิญส่งบทความในวารสารวิชาการ กสทช.
ส่งบทความ ได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 31 สิงหาคม ของทุกปี
อ่านรายละเอียด
ขอเชิญส่งบทความเพื่อพิจารณาตีพิมพ์ในวารสารสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
วารสารอยู่ใน TCI กลุ่ม 2
อ่านรายละเอียด
ขอเชิญส่งบทความวิชาการ บทความวิจัย เพื่อเผยแพร่ลงวารสารวิชาการ
วารสารอยู่ในฐานของ TCI กลุ่มที่ 2 เผยแพร่ปีละ 2 ฉบับ (ราย 6 เดือน)
อ่านรายละเอียด
การส่งบทความวิจัยเพื่อตีพิมพ์ในวารสารสถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น
ส่งผลงานผ่านทางระบบออนไลน์ ThaiJo
อ่านรายละเอียด
ขอเชิญส่งบทความวิชาการหรือบทความวิจัย ประชุมวิชาการระดับชาติเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและวิศวกรรม ครั้งที่ 6
ส่งบทความฉบับสมบูรณ์ ได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 1 กันยายน 2563
อ่านรายละเอียดข่าวแหล่งทุนวิจัย

ข่าวจัดอบรม / ประชุม / สัมมนา

สถาบันวิจัยและพัฒนา รวบรวมรายชื่อผลงานการยื่นจดแจ้งข้อมูลลิขสิทธิ์
ข้อมูล ณ วันที่ 17 มิถุนายน 2563 (อัพเดทล่าสุด)
สถาบันวิจัยและพัฒนา รวบรวมแหล่งเผยแพร่บทความวิจัย (งานประชุมวิชาการ)
ข้อมูล ณ วันที่ 15 กรกฎาคม 2563 (อัพเดทล่าสุด)
  • 1