ระบบยังไม่เปิดให้บริการส่งบทความวิจัย

สรุปจำนวนบทความวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์

ปี จำนวน
2559 2
2560 2
2561 2
2562 2

หลักเกณฑ์การพิจารณา

1. มีหลักฐานการสมัครครบถ้วน

(กรอกใบสมัคร, หลักฐานการโอนเงิน, ไฟล์บทความวิจัย)

2. เป็นบทความที่อยู่ในกลุ่มสาขาที่กำหนด

  • มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
  • วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

3. เป็นบทความที่มีรูปแบบถูกต้องตามกำหนด

ติดต่อสอบถามที่

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี

41 ม.5 ตำบลท่าช้าง อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี 22000
โทร (039)471056,(039)319111 ต่อ 10801
แฟกซ์ (039)471056

อีเมลล์สถาบันวิจัยและพัฒนา

email : research_rbru2010@hotmail.com

ข้อมูลการโอนเงิน

ค่าธรรมเนียม 2500 บาท
โอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร
หมายเลข : 178-1-48958-7
ชื่อบัญชี : มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
ประเภท :ออมทรัพย์
ธนาคาร : กรุงศรีอยุธยา
สาขา : สี่แยกเขาไร่ยา